Untitled Document

Balanceaktens symbol


Balanceakten, der pryder pjecens sider og som har givet projektet navn, består af en række skulpturer, der er skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt som et internationalt symbol for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Balanceakten er skabt som et konkret og visuelt symbol på projektet og på den  balance, som bæredygtighed kræver. Balanceakten er en række bronzeskikkelser, der balancerer på 14 meter høje, bøjelige kulfiberstænger.

Ofte holder figurerne kun lige netop balancen, men kulfiberstængerne sørger for, at de hele tiden retter sig op som udtryk for, at vi kan finde en bæredygtig balance, hvis vi gør os umage.

Skulpturerne vil som led i det nordiske projekt blive opsat i Norge, Sverige og Danmark som startskud til og symbol for projektet.

Projektet har i samarbejde med Jens Galschiøt planlagt, at  skulpturerne skal sættes op mange steder i verden. Visionen er, at der opsættes 10 skulpturer, én for hver af Balanceaktens 7 værdier og 3 mål. Målet er opsætninger af skulpturer i Europa, Grønland, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Indien, Kina, Sibirien, Japan og Australien.

Skulpturerne vil således både blive et lokalt udtryk for deltagelse i projektet i de nordiske lande og et symbol på, at man med projektet indgår i en større global sammenhæng.

 

1   2   3   4   5   6  

             

Se flere billeder her.