Untitled Document

Status og videreudvikling på projektets årsmøde

De deltagende institutioner har med Balanceakten et procesværktøj, der skal støtte op omkring processen for en bæredygtig udvikling og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Hver institution foretager én gang årligt en selv-evaluering ved at gøre status over, hvor langt den er nået med at leve op til de tre mål. Denne redegørelse lægges dels ind på projektets hjemmeside, dels fremlægges den for de øvrige deltagende institutioner på projektets årsmøde.

Institutionernes redegørelser bruges på årsmødet som udgangspunkt for status over projektet, erfaringsudveksling og udvikling af nye ideer og tiltag. Årsmødet er tillige det sted, hvor de deltagende institutioner i fællesskab sætter nye mål og ambitioner for projektet og diskuterer og fastlægger den videre udvikling, herunder samarbejde med andre lande.

< Tilbage | Næste >