Untitled Document

PROJEKT BALANCEAKTEN

Tale ved opstilling af skulpturer på Nytorv, København, torsdag den 9. marts 2006
v/Hjørdis Dalsgaard, generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission og chefkonsulent i Undervisningsministeriet

Tak for invitationen til at være med her i dag – og tak for initiativet til opstilling af disse skulpturer som led i projekt Balanceakten. Skulpturerne illustrerer på flotteste vis den kunst eller udfordring, det er at få vores nutidige levevis til at balancere med det nødvendige hensyn til kommende generationer. Som det står skrevet i projekt balanceakten: ”Tager du stilling og handler, påvirker du udviklingen. Gør du ikke, påvirker du den også!”

Det fællesnordiske projekt Balanceakten er med til at sætte fokus på FN’s tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.

I Undervisningsministeriet og i den danske UNESCO-nationalkommission er vi rigtigt glade for at se sådanne initiativer: Det viser, at tiåret når bredere ud end til ministerierne, og at der sågar er fællesnordiske initiativer for at løfte tiåret. Det er med til at skabe opmærksomhed på uddannelse for bæredygtig udvikling - og det skaber opmærksomhed på den udfordring, dette tiår er. Det er kun med en fælles indsats – dvs. hvor vi involverer regeringer, civilsamfund og NGO’er, og hvor det sker på såvel nationalt som regionalt og globalt niveau - at tiåret kan blive en succes.

Vi har nu taget hul på år to i tiåret, som meget gerne skulle komme til at handle om mere og andet end miljø. Uddannelse for bæredygtig udvikling drejer sig i høj grad om holdninger og viden: Vi skal være med til at sikre, at vi alle har en tilstrækkelig faglig viden om og forståelse af samfundets komplekse mekanismer til at alle kan deltage aktivt i den demokratiske debat om fordelingen af naturens ressourcer.

Den danske UNESCO-NK støtter varmt tiåret. UNESCO – som er FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation - er udpeget til at være koordinator for tiåret. Og netop UNESCO’s brede mandat gør, at UNESCO er den mest oplagte af FN’s organisationer til at holde styr på dette tværfaglige emne.

I UNESCO-nationalkommissionen vil vi fokusere på tiåret ved hvert år i dekaden at udvælge ét af de mange mulige temaer.

I år har nationalkommissionen valgt medborgerskabs- og verdensborgerskabsaspeket. I den forbindelse er jeg glad for at kunne fortælle, at nationalkommissionen sammen med Undervisningsministeriet holder en konference den 3. april om uddannelse til medborgerskab og bæredygtig udvikling. Fokus vil ikke kun være på FN’s tiår, men også på Europarådets projekt om uddannelse til medborgerskab. Læs mere på vores hjemmeside: www.UNESCO.DK.

Undervisningsministeriet bakker naturligvis også tiåret op og hilser det velkomment. Undervisningsministeriet var sidste år med til at skyde tiåret i gang ved at finansiere udviklingen af en officiel dansk portal – ubuportalen.dk – og ministeriet finansierede endvidere sammen med UNESCO-nationalkommissionen en plakat og et inspirationshæfte med ti temaer til undervisere i grund- og ungdomsskolen.

For at sikre, at tiåret involverer alle relevante ministerier, tog Undervisningsministeriet initiativ til etablering af et tværministerielt udvalg med ti ministerier som deltagere. Denne gruppe skal følge tiåret, være med til at koordinere de mange initiativer og sikre, at tiåret netop når bredt ud og ikke kun kommer til at handle om uddannelse og miljø. Ministerierne inviterede i juni måned sidste år NGO’erne til et brainstorm møde om yderligere temaer og ideer for tiåret. Der var fuldt hus til mødet – og det var meget opmuntrende at se det store engagement.

Opstilling af skulpturerne her i dag er endnu et eksempel på, at der er mange, der har taget tiåret til sig – og engagerer sig. Tillykke med skulpturerne og held og lykke med projekt Balanceakten, som forhåbentlig kan bidrage til, at uddannelse for bæredygtig udvikling bliver en del af dagligdagen for os alle!