Untitled Document

Netværk og årsmøde


Det ligger i projektets idé, at de tilsluttede insti-
tutioner danner et netværk, hvor de kan udveksle erfaringer og ideer og videreudvikle projektet. Det sker via projektets hjemmeside, hvor alle deltagende institutioner præsenteres, og hvor der etableres en idébank og et debatforum.

Det er  målet at der afholdes et årligt møde, hvor alle tilsluttede institutioner samles, dels for at gøre status over, hvor langt de enkelte institutioner er nået med at opfylde Balanceaktens overordnede mål, dels for at udveksle erfaringer og ideer vedr.  arbejdet og endelig for at sætte nye, fælles mål og ambitioner for projektet.

De uddannelsesinstitutioner, der tilslutter sig Balanceakten får ret til at bruge projektets symbol og navn i deres formidlingsmateriale, eksempelvis i brochurer, på hjemmeside og på brevpapir.

< Tilbage | Næste >