Untitled Document

 

Hvorfor Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling


På FN’s Konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992 vedtog verdens lande Agenda 21– en dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.  Heri står der blandt andet, at “uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer”.
Ti år efter, i 2002, blev der ved et nyt FN-verdenstopmøde i  Sydafrika gjort status over landenes fremskridt i bæredygtig retning. Her blev det for alvor slået fast, at uddannelse er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for en bæredygtig verden. Efterfølgende vedtog FN derfor, at der skal gennemføres et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i perioden 2005-2014 for at sætte skub i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
FN’s organisation for uddannelse, forskning og kultur, UNESCO, er koordinator for tiåret. Nationalt har regeringerne og UNESCO’s nationalkommission i de enkelte lande ansvaret for at gennemføre tiåret.

UNESCO’s vision for tiåret lyder:

“En verden, hvor alle har mulighed for at få udbytte af uddannelse og lære de værdier, adfærd og livsformer, der støtter op om en bæredygtig fremtid og positiv samfundsmæssig forandring”.

< Tilbage | Næste >