Untitled Document

 

Norden kan spille en central rolle


Men initiativer fra regeringer og en international organisation er slet ikke nok til at leve op til ånd og bogstav i Agenda 21. Et af de centrale temaer i Agenda 21 er netop, at en bæredygtig udvikling kun kan sikres med bred folkelig deltagelse og aktiviteter på græsrodsniveau. Det gælder også for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Norden er i den forbindelse unik på to områder: Vi har i de nordiske lande en historisk tradition for meget aktive folkelige organisationer, som såvel befolkninger som regeringer lytter til.

Og vi har en historisk tradition for folkeoplysning og debat. Samtidig har vi sproget til fælles og kan derfor nemt kommunikere på tværs af grænser.

Derfor tror de tre nordiske folkeoplysningsorganisationer: Øko-net (Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis) i Danmark, Stiftelsen Idébanken i Norge og Stiftelsen Ekocentrum i Sverige, at vi i Norden kan komme til at spille en central rolle i realiseringen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ved at gå forrest, udvikle konceptet i fællesskab og med vore eksempler vise resten af verden, hvordan det kan gøres.

Vi har derfor udviklet og fået støtte til dette projekt, som vi nu inviterer skoler og uddannelsesinstitutioner i hele Norden til at deltage i. De tre organisationer danner tillige projektets styregruppe.

< Tilbage | Næste >