Untitled Document

Balanceaktens 7 værdier


Projektet bygger på 7 værdier for bæredygtig udvikling og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som de deltagende institutioner tilslutter sig som grundlag for deres arbejde:

  1. Vi vil tage hensyn til kommende generationer, og vil derfor vurdere følgerne af vore handlinger i et langsigtet perspektiv.


  2. Vi erkender, at vi kun har én klode med begrænsede ressourcer og kapacitet, og vi vil derfor prioritere miljø- og ressourceansvar.


  3. Vi erkender, at vi lever i en verden med ulige fordeling, og at det derfor er vores moralske ansvar at arbejde for en mere ligelig global fordeling af klodens ressourcer og goder.


  4. Vi indser, at alle må deltage for at løse de globale udfordringer og vil derfor bidrage hertil samtidig med, at vi arbejder for at styrkedemokratiet på alle niveauer.


  5. Vi vil søge ny problemløsende viden på tværs af faglige grænser og vil uddanne mennesker, der føler et globalt medborgerskab med bevidsthed om miljømæssige og sociale problematikker.


  6. Vi vil vise sammenhængen imellem ord og handling ved at arbejde efter bæredygtighedsprincipper i den daglige drift og praksis.


  7. Vi vil bidrage til en folkelig og politisk debat om bæredygtighed og være synlige og debatskab-ende i samfundet – såvel omkring værdierne som omkring hvilke tiltag, der kan lette vejen til bæredygtig praksis.

Bæredygtig udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted.

< Tilbage | Næste >