Untitled Document

Balanceaktens
3 mål og ambitioner

De 7 værdier konkretiseres her i nogle konkrete mål og en række ambitioner for at nå de 3 mål og at udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:

Mål 1: Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis

Målet er, at eleverne/de studerende – udover den uddannelse, institutionen varetager – gives viden og kompetencer til at være ambassadører og forandringsagenter for bæredygtighed. Derfor må institutionen have som ambition, at:

- Undervise eleverne/de studerende i værdier, teori og praktiske løsninger om bæredygtighed og i formidling og kommunikation, så de kan formidle oplysninger og skabe debat om bæredygtighed både under og efter deres uddannelse.

- Undervise eleverne/de studerende i naturens kredsløb og samspil, i natur- og miljø-etik og –filosofi, i demokrati og menneskerettigheder og i globaliseringens konsekvenser, muligheder og risici.

- Inddrage eleverne/de studerende i gennemførelsen af de praktiske løsninger under mål 2 og 3.

- Undervise eleverne/de studerende i, og diskutere,
livsstilsanalyse, -sammenligning og -kritik.

- Efteruddanne lærerne i bæredygtighed - i  teori og i praksis.

Mål 2: Institutionens drift er bæredygtig

Målet er, at institutionen viser bæredygtighed i praksis og dermed viser både eleverne og omverdenen sammenhængen mellem ord og handling. Derfor skal institutionen arbejde for – og være i gang med en omstilling inden for følgende områder:

-Kildesortering af affald, recirkulering og genbrug af materialer.

-Grøn indkøbspolitik – herunder økologiske fødevarer i køkkenet/kantinen.

- Bæredygtige transportløsninger til og fra institutionen for elever og lærere.

-Miljøledelsessystem, der omfatter bæredygtig drift mht. energi- og vandforbrug, rengøring mv. samt efteruddannelse af driftspersonalet i bæredygtig drift.

Mål 3: Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling

Målet er, at institutionen skal være det gode eksempel, som viser såvel andre institutioner som lokalsamfundet og hele landet, hvordan det er muligt at efterleve bæredygtighed i praksis og integrere det i undervisningen. Derfor er det en ambition, at institutionen i løbet af et år arrangerer mindst et offentligt arrangement af fx følgende art:

-Uddannelsesinstitutioner i nærheden inviteres til et oplysnings- og debatarrangement om projektet og FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og dermed opfordre flere uddannelsesinstitutioner til at deltage.

-Foreninger, myndigheder og erhvervslivet i lokalområdet inviteres til oplysnings- og debatarrangement om projektet og FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt bæredygtig udvikling generelt.

-Der arrangeres et offentligt informations- og debatmøde eller anden opmærksomhedsskabende arrangement om projektet og FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt bæredygtig udvikling generelt.

-Få lokale og/eller nationale medier til at omtale institutionensarbejde og deltagelse i projektet for at skabe synlighed og opmærksomhed

-Inddragelse af lokalsamfundet  i  realisering af praktiske, bæredygtige løsninger/tiltag, eksempelvis de  løsninger/tiltag, der er nævnt under mål 2.

< Tilbage | Næste >