Untitled Document

Deltakelse i Balanseakten


Hvis din utdanningsinstitusjon vil delta i prosjektet
Balanseakten kan dere sende påmeldingen per brev eller e-post til prosjektets sekretariat:

Øko-net
Svendborgvej 9, Ollerup
DK-5762 Vester Skerninge
Att.: Lars Myrthu-Nielsen (koordinator)
E-mail: eco-net@eco-net.dk

Påmeldingen skal foretas av institusjonens ledelse, som skal velge minst én medarbeider som kontaktperson for prosjektet i institusjonen. Påmeldingen skal inneholde opplysninger om institusjonen, antall elever osv.

Styringsgruppen/sekretariatet vil deretter sørge for at institusjonen tas med på hjemmesiden, får tilsendt ytterligere materiale om prosjektet og holdes løpende informert om prosjektets utvikling.

< Tilbake