Untitled Document

Balanseaktens symbol


Balanseakten, som pryder sidene i brosjyren og som har gitt navn til prosjektet, består av en rekke skulpturer lagd av den danske billedhuggeren Jens Galschiøt, som et internasjonalt symbol for FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling. Balanseakten skal være et konkret og visuelt symbol på prosjektet og på den balansen som bærekraft krever. Balanseakten er en rekke bronseskikkelser som balanserer på 14 meter høye, bøyelige kullfiberstenger.

Ofte holder figurene bare så vidt balansen, men kullfiberstengene sørger for at de hele tiden retter seg opp – som et uttrykk for at vi kan finne en bærekraftig balanse, hvis vi bare prøver. Som et ledd i det nordiske prosjektet vil skulpturene bli satt opp i Norge, Sverige og Danmark. De vil være startskuddet for og stå som et symbol for prosjektet.

Prosjektet har i samarbeid med Jens Galschiøt planlagt at skulpturene skal plasseres mange steder i verden. Visjonen er at det skal settes opp ti skulpturer, én for hver av Balanseaktens sju verdier og tre mål. Målet er å ha skulpturer i Europa, Grønland, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, India, Kina, Sibir, Japan og Australia.

Skulpturene vil på denne måten både bli et lokalt uttrykk for deltakelse i prosjektet i de nordiske landene og et symbol på at man med prosjektet inngår i en større global sammenheng.

 

1   2   3   4   5   6  

             

Se flere billeder her.