Untitled Document

Status og videreutvikling på prosjektets årsmøte

Med Balanseakten har de tilknyttede institusjonene et verktøy som skal gi støtte til prosessen for bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling.

Hver institusjon skal én gang i året gjennomføre en egen evaluering ved å finne ut hvor langt man har lyktes i å nå de tre målene. Denne redegjørelsen legges dels inn på prosjektets hjemmeside, dels presenteres den for de andre tilknyttede institusjonene på prosjektets årsmøte.

Institusjonenes redegjørelser brukes som utgangspunkt for prosjektets status, erfaringsutveksling og utvikling av nye ideer og tiltak. Årsmøtet er i tillegg stedet der de tilknyttede institusjonene i fellesskap setter nye mål og ambisjoner for prosjektet, samt diskuterer og fastlegger den videre utviklingen, deriblant samarbeid med andre land.

 

< Tilbage | Næste >