Untitled Document

 

Vil du delta i prosjekt Balanseakten?

Vi har kalt dette samnordiske prosjektet om utdanning for bærekraftig utvikling Balanseakten, etter prosjektets symboler – en rekke skulpturer som er lagd av billedhugger Jens Galschiøt og pryder denne brosjyren, som et konkret og visuelt symbol på den balansen bærekraft krever.
Vi inviterer og oppfordrer hermed alle utdannings-institusjoner i Norden til å delta i Balanseakten og det viktige arbeidet som ligger i prosjektet og dets prosess for bærekraftig utvikling. Institusjonene som deltar forplikter seg til å jobbe for de sju verdiene og nå de tre målene i Balanseakten. De tre målene understøttes av en rekke ambisjoner som det skal jobbes med i prosessen. 

Neste >