Untitled Document

 

De tre overordnede målene:

Undervisningen skal omfatte bærekraft i teori og praksis


Institusjonens drift skal være bærekraftig


Institusjonen skal skape folkeopplysning samt allmenn og politisk debatt om bærekraftig utvikling

< Tilbake | Neste >