Untitled Document

 

Nettverk og årsmøte


Tanken bak prosjektet er at de tilknyttede institusjonene danner et nettverk, der de kan utveksle erfaringer og ideer og videreutvikle prosjektet. Det skjer via prosjektets hjemmeside, der alle de tilknyttede institusjonene presenteres. Her vil det også finnes en idébank og et debattforum.

Målet er at det skal holdes et årlig møte, der alle de tilknyttede institusjonene samles. Dels for å gå igjennom prosjektets status og se hvor langt de enkelte institusjoner er kommet i å oppfylle Balanseaktens mål, dels for å utveksle erfaringer og ideer i forbindelse med arbeidet, og for å sette nye, felles mål og ambisjoner for prosjektet.

De utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Balanseakten får rett til å bruke prosjektets symbol og navn i kommunikasjonsmateriale, som for eksempel brosjyrer, hjemmeside og brevpapir.

< Tilbake | Neste >