Untitled Document

 

Hvorfor Utdanning for Bærekraftig Utvikling


På FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 vedtok verdens land Agenda 21 – en dagsorden for bærekraftig utvikling i det 21. århundret. På denne dagsordenen står det blant annet at “utdanning er avgjørende for å fremme bærekraftig utvikling og forbedre menneskers evne til å løse miljø- og utviklingsproblemer”. 
Ti år senere, i 2002, på FNs verdenstoppmøte i Sør-Afrika, ble landenes utvikling i bærekraftig retning gjennomgått. Her ble det for alvor slått fast at utdanning er et av de viktigste redskapene i arbeidet for en bærekraftig verden. På bakgrunn av dette besluttet FN at det skal gjennomføres et tiår for utdanning for bærekraftig utvikling i perioden 2005–2014, for å sette fart på denne utviklingen.
FNs organisasjon for utdanning, forskning og kultur, UNESCO, er koordinator for tiåret. På nasjonalt nivå har regjeringen og UNESCOs nasjonalkommi-sjon i det enkelte land ansvaret for gjennomføringen. 

UNESCOs visjon for dette tiåret:

“En verden der alle har mulighet til å få utbytte av utdanning og lære verdier, atferd og livsformer som støtter opp om en bærekraftig framtid og en positiv samfunnsmessig forandring.”

< Tilbake | Neste >