Untitled Document

 

Norden kan spille en sentral rolle


Initiativ fra regjeringer og en internasjonal organisasjon er imidlertid ikke nok til å leve opp til Agenda 21. Et av de sentrale temaene i Agenda 21 er nettopp at bærekraftig utvikling bare kan sikres med bred allmenn deltakelse og aktiviteter på grasrotnivå. Dette gjelder også utdanning for bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen er Norden unik på to områder. I de nordiske landene har vi lange tradisjoner for aktive folkebevegelser, som både befolkning og regjering lytter til, og vi har tradisjoner for folkeopplysning og debatt. Samtidig har vi språk som gjør at vi enkelt kan kommunisere på tvers av landegrensene.

Derfor tror de tre nordiske folkeopplysningsorganisasjonene: Øko-net (Netværket for økologisk folkeopplysning og praksis) i Danmark, Stiftelsen Idébanken i Norge og Stiftelsen Ekocentrum i Sverige at vi i Norden kan komme til å spille en sentral rolle i realiseringen av utdanning for bærekraftig utvikling – ved å gå i spissen, utvikle konseptet i fellesskap og vise resten av verden hvordan det kan gjøres.

Vi har derfor utviklet og fått støtte til dette prosjektet, som vi nå inviterer skoler og utdanningsinstitusjoner i hele Norden til å delta i. De tre organisasjonene utgjør også prosjektets styringsgruppe.

< Tilbake | Neste >