Untitled Document

Balanseaktens 7 verdier


Prosjektet bygger på 7 verdier for bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling, som de tilknyttede institusjonene forplikter seg til, som grunnlag for deres arbeid:

  1. Vi vil ta hensyn til kommende generasjoner, og vil derfor vurdere følgene av våre handlinger i et langsiktig perspektiv.

  2. Vi erkjenner at vi bare har én jordklode med begrenset tilgang på ressurser og kapasitet.
    Vi vil derfor prioritere miljø- og ressursansvar.

  3. Vi erkjenner at vi lever i en verden med ujevn fordeling, og at det derfor er vårt moralske ansvar å jobbe for en mer jevn fordeling av jordens ressurser og goder.

  4. Vi innser at alle må delta for å løse de globale utfordringene, og vil derfor bidra til dette, samtidig som vi jobber med å styrke demokratiet på alle nivåer.

  5. Vi vil søke ny problemløsende kunnskap på tvers av faglige grenser og utdanne mennesker, som føler et globalt medborgerskap med bevissthet om miljømessige og sosiale problemer.

  6. Vi vil vise sammenheng mellom ord og handling ved å jobbe etter prinsipper for bærekraft i den daglige virksomhet og praksis.

  7. Vi vil bidra til en allmenn og politisk debatt om bærekraft, og være synlige og skape debatt i samfunnet – både rundt verdiene og hvilke tiltak som kan åpne veien for bærekraftige rutiner.

 

< Tilbake | Neste >