Untitled Document

Balanseaktens
3 mål og ambisjoner

De 7 verdiene konkretiseres her i tre mål og en rekke ambisjoner for å nå disse målene og utvikle utdanning for bærekraftig utvikling:

Mål 1: Undervisningen omfatter bærekraft i teori og praksis

Målet er at elevene/studentene  – utover den utdanningen institusjonen tilbyr – også får kunnskap og kompetanse til å være ambassadører og forandringsagenter for bærekraft.  Derfor må institusjonen ha som ambisjon å:

- Undervise elevene/studentene i verdier, teori og praktiske løsninger om bærekraft samt formidling og kommunikasjon, slik at de kan formidle informasjon og skape debatt om bærekraft både under og etter utdanningen.

- Undervise elevene/studentene i naturens kretsløp og samspill, i natur-, miljøetikk og miljøfilosofi, i demokrati og menneskerettigheter og i globaliseringens konsekvenser, muligheter og risikoer.

- Inkludere elevene/studentene i gjennomføringen av de praktiske løsningene under mål 2 og 3.

- Undervise elevene/studentene i, og diskutere, livsstils-analyse, -sammenligning og -kritikk.

- Etterutdanne lærerne i bærekraft – i teori og i praksis.

Mål 2: Institusjonens drift er bærekraftig

Målet er at institusjonen skal være bærekraftig i praksis, og dermed vise både elever og omverden sammenhengen mellom ord og handling. Derfor skal institusjonen jobbe for – og være i gang med en omstilling innenfor følgende områder:

- Kildesortering av avfall, resirkulering og gjenbruk av materialer.

- Grønn innkjøpspolitikk – deriblant økologiske matvarer i kjøkken/kantine

- Bærekraftige transportløsninger til og fra institusjonen for elever og lærere.

- Miljøledelsessystemer som omfatter bærekraftig virksomhet mht. energi- og vannforbruk, rengjøring o.l. samt etterutdanning av personalet i bærekraftig virksomhet.

Mål 3: Institusjonen skaper folkeopplysning  samt allmenn og politisk debatt om bærekraftig utvikling

Målet er at institusjonen skal gå foran som et godt eksempel, som viser så vel andre institusjoner som lokalsamfunnet og hele landet hvordan man kan ivareta bærekraft i praksis og integrere det i undervisningen. Derfor er det en ambisjon at institusjonen i løpet av ett år arrangerer minst et offentlig arrangement, som for eksempel:

- Invitere utdanningsinstitusjoner i nærheten til et opplysnings- og debattarrangement om prosjektet og FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling, og på den måten oppfordre flere utdanningsinstitusjoner til å delta.

- Invitere foreninger, myndigheter og næringslivet i lokalområdet til et opplysnings- og debattarrangement om prosjektet, FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling og bærekraftig utvikling generelt.

- Arrangere et offentlig informasjons- og debattmøte eller annet oppmerksomhetsskapende arrangement om prosjektet, FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling og bærekraftig utvikling generelt.

- Få lokale og/eller nasjonale medier til å omtale institusjonens arbeid og deltakelse i prosjektet for å skape synlighet og oppmerksomhet.

- Inkludere lokalsamfunnet i realiseringen av praktiske, bærekraftige løsninger/tiltak, for eksempel de løsningene/tiltakene som er nevnt under mål 2.

< Tilbake | Neste >