Untitled Document

Anslutning till Balansakten


Om din utbildningsinstitution vill vara med i projektet Balansakten ska du skicka en anmälan via brev eller e-mail till projektets styrgruppssekretariat under adressen:

Øko-net
Svendborgvej 9, Ollerup
DK-5762 Vester Skerninge
Att.: Lars Myrthu-Nielsen (koordinator)
E-mail: eco-net@eco-net.dk

Anmälan ska göras av institutionens ledning som ska utse minst en medarbetare som kontaktperson på institutionen för projektet. Anmälan ska innehålla fakta om institutionen, antal elever etc.
Styrgruppen/sekretariatet kommer därefter att se till att institutionen omnämns på hemsidan och att ytterligare material översänds om projektet samt att institutionen löpande hålls informerad om projektets utveckling.

< Tillbaka