Untitled Document

Status og vidareutveckling på projektets årsmöte

De deltagande institutionerna har med Balansakten ett processverktyg, som ska fungera som stöd kring processen för en hållbar utveckling och utvecklingen av Utbildning för Hållbar Utveckling.

Varje institution genomför en gång om året en egen utvärdering genom att ta reda på hur väl man har lyckats med att leva upp till de tre målen. Denna redogörelse läggs dels in på projektets hemsida, dels presenteras den för de övriga deltagande institutionerna på projektets årsmöte.

Institutionernas redogörelser används på årsmötet som underlag för projektets status, erfarenhetsutbyte och utveckling av nya idéer och åtgärder. Årsmötet är dessutom den plats där de deltagande institutionerna gemensamt sätter upp nya mål och målsättningar för projektet och diskuterar och beslutar om den fortsatta utvecklingen, inklusive samarbete med andra länder.

< Tilbage | Næste >