Deltagare

29. Januar 2007 - Rødde Folkehøgskole

Rødde Folkehøgskole
7224 Melhus
Norge

Kontaktperson:
Rektor: Sven Sæther
rektor@rodde.fhs.no

Kort præsentation:
Vår skole er med i folkehøgskoleprosjektet "Pedagogikk for de rike". Vi har et variert linjetilbud innenfor områdene Vilt, Vakkert og Velsmakende! Antall elever: 95

Hjemmeside:
www.rodde.fhs.no


 

11. januar 2007 - Højskolen Snoghøj (DK)
Institution: Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj Højskolevej 9
7000 Fredericia
+45 76241530

Kontaktpersoner:

Gitte Wickstrøm

gitte@snoghoj.dk

Rikke Falck
Rikke@snoghoj.dk

Kort præsentation:
Højskolen Snoghøj er en liniehøjskole med 3 hovedlinier
Explorer
Musical
Mediedesign
Antal elever: ca 50

Hjemmeside:

www.snoghoj.dk


 13. december 2006 - Birkeland Folkehøgskule (N)

Institution: Birkeland Folkehøgskule

Kontaktperson: Klaus-Allan Eide
E-postadresse:
birkeland@birkeland.fhs.no

Kort præsentation:
Vi melder herved Birkeland folkehøgskule på for å delta i "Balanseakten".

Nettside: www.birkeland.fhs.no


 

 13. december 2006 - Fosen Folkehøgskole (N)
               
Institution:
Fosen Folkehøgskole

Kontaktperson:
Internasjonalt Utvalg i folkehøgskolen
Wiggo S.Larsen
rektor

Kort præsentation:
Fosen Folkehøgskole er en av de 6 skolene som nå er med i det nyetablerte nettverket av norske folkehøgskoler for bærekraftig utvikling/pedagogikk for de rike. Vi deltok i første samling og har også arbeidet en uke nå med videreutvikling av handlingsplan for bærekraftig utvikling ved vår skole (les om skolen og dens økologiske profil på
www.fosen.fhs.no )
Vi vil også sende dere skolens handlingsplan 2007/10 når den snart er klar.
 
Hjemmeside:
www.fosen.fhs.no


 

 11. december 2006 Fredtun folkehøyskole (N)

Institution: Fredtun folkehøyskole
Skolens kontaktperson:
Jostein Tvedten.
e-post:
jt@fredtun.no
Adr. 3294 Stavern, Norge
tlf +47 33 15 68 00 / mob. +47 923 58 512
 

Kort præsentation
Fredtun folkehøyskole er en av skolene i viderføringen av Pedagogikk for de Rike, og sender herved påmelding til balanseakten.

Hjemmeside: www.fredtun.no


 8. december 2006 - Ringerike Folkehøgskole (N)
  

 Ringerike Folkehøgskole melder seg med dette på Balanseakten og ønsker å arbeide for at de tre hovedmålene blir gjennomført ved vår skole.

Ringerike folkehøgskole,
Askveien 26,
3510 Hønefoss
Norge
e-post:
rf@ringerike.fhs.no
tlf. 47-32 17 99 00
faks 47-32 17 99 09
Kontaktperson:
Hallvard Smørgrav (assisterende rektor)
hallvard.smorgrav@skole.bfk.no
+47 32 17 99 02/ +906 16 200
 

Ansvarlig:
Einar Westheim (rektor)
einar.westheim@skole.bfk.no
+47-32 17 99 00

Kort præsentation:
Ringerike folkehøgskole eies av Buskerud fylkeskommune og har plass til 103 elever.
Skolen deltok i 2005/2006 i prosjektet "Pedagogikk for de Rike" og ønsker å bruke
" PfR-metoder" når vi nå skal utvikle metoder for bærekraftig utvikling ved vår skole.

Hjemmeside: www.ringerike.fhs.no


 

16 november 2006

Institution: Nordiska folkhögskolan
 

Kontaktperson : HÅKAN SANDBERG
                         CARIN TINGVALL
                         Nordiska folkhögskolan
                         Olof Palmes v 1
                         SE-442 31 KUNGÄLV, Sverige
                         +46 303 206200
                         E-mail :   
carin.tingvall@nordiska.fhsk.se   
                                         
karin.langeland@nordiska.fhsk.se

Kort Præsentation:

Nordiska folkhögskolan i Kungälv är sedan 1947 en av de statsstödda
folkhögskolorna.
Skolan är dessutom den enda SAM-nordiska folkhögskolan, med elever
från hela Norden, lärare från hela Norden och med en en styrelse med
representanter från hela Norden (inklusive repr f Färöarna och Åland).
Detta skolans 60:e år har vi ca 210 deltagare i långa kurser och en
mängd korta kurser. Skolans huvudinriktning är
skapande: visskola (den
litterära visan), teaterlinje, journalistutbildning, skrivarkurser,
kurser för kritiker - alla dessa kurser riktar sig till och har
deltagare från hela Norden; vidare allmänna linjer varav en, Nordisk
Horisont, likaså rekryterar deltagare från hela Norden (bl a från
Grönland både
2004/05 och 2005/06). Till detta kommer en omfattande verksamhet för
unga människor som avser att bli dövtolkar.

Håkan Sandberg och Carin TIngvall är skolans naturvetare och har sedan
flera år en särskild kurs inom allmänna linjen som i sin helhet ägnar
sig åt naturkunskap av skilda slag.
Hjemmeside:  
www.nordiska.fhsk.se

30. august 2006

Institution: Helsjöns folkhögskola (SE)

Kontaktperson:   Karin Hugerth
                          Helsjöns folkhögskola,
                          519 81 Horred, Sverige
                          E-mail:
Leif.Sternfeldt.Helsjon@folkbildning.net

Kort præsentation:

Helsjöns folkhögskola har ca 150 elever och ca 40 anställda.Förutom
folkhögskoleutbildning har vi även kursgård och konferensanläggning. På
sommaren har vi vandrarhem och Bed & Breakfast. Helsjön drivs av
västsvenska stifteslen för kyrklig folkhögskola.

Vi har under ganska många år varit miljöengagerade. På skolan finns en
miljögrupp som är tillsatt av stiftelsens styrelse. Vi deltar i projektet
Forma Framtiden som är ett nätverk mellan olika företag i Marks kommun.
(www.formaframtiden.se)

Hjemmeside: www.helsjon.se


24. august 2006

Institution: Grebbestads folkhögskola (SE)

Kontaktperson:     Jan Kirudd
                           Grebbestads folkhögskola
                           Box 9
                           S 457 02 Grebbestad
                           Tel:0525-199 20
                           Mobil: 070-640 46 30
                           E-mail:
jan.kirudd@vgregion.se

Kort beskrivelse:

Vår skola ligger vid havet i norra Bohuslän och vi har cirka 100 kursdeltagare  på våra långa kurser.
Skolans huvudman är Västra Götalandsregionen. Mer information om skolan  och våra utbildningar finner man på skolans hemsida (se nedan).

Hjemmeside: www.grebbestads fhsk.se


28. juni 2006

Institution: Studiefrämjandet i Göteborg (SE)

Kontaktperson:      Ulf Skogsén
                            Studiefrämjandet Göteborg
                            Falkgatan 7
                            416 67 Göteborg. Sverige
                            Tel. 031-192530
                            E-mail:
ulf.skogsen@sfr.se

Kort præsentation:

Studiefrämjandet Göteborg är en av ca 60 avdelningar inom Studiefrämjandet i Sverige. Vi bedriver folkbildning i form av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Under år 2005 deltog ca 7 000 personer i olika former av studiecirklar arrangerade i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg och ca 90 000 personer deltog på något eller några kultuprogram som arrangerades i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg. Vår "egna" kursverksamhet bedrivs huvudsakligen i våra lokaler på Falkgatan 7 i Göteborg. I den kursverksamheten deltog drygt 1 000 personer under år 2005.

Hjemmeside: www.sfr.se/gbg/


2. maj 2006

Institution: Miljö for alla i Falköping (SE)

Kontaktperson:   Anita Persson
                         Bangatan 6
                         521 43 Falköping
                         Tel. 0515-805 25
                         Email:
anita.miljoforalla@brukforalla.se

                          Maria Jonsson
                          Bangatan 6
                          521 43 Falköping
                          Tel. 0515-133 48
                          Email:
maria.miljoforalla@brukforalla.se

Kort præsentation:
Det finns Bruk för alla

Är en förening med visioner om att ta tillvara på inneboende resurser
och initiativförmågan hos arbetslösa, långtidssjuka,
förtidspensionerade och handikappade mfl.
Målet är att skapa ökad hälsa, ökat välbefinnande och personlig
utveckling.
Filosofin är att detta görs bäst genom att ha tillgång till ett
arbete som känns meningsfullt.

Bruk för alla startade 1994 efter ett besök i Danmark i en liknande
verksamhet. Föreningen har ca 20st verksamheter vilka drivs som
processer utan tidsbegränsningar. Det är ca 160 personer som arbetar
i föreningen i dag och 54st är anställda. Ambitionen är att kunna
anställa så fort det finns möjlighet.

Miljö för alla är en process i Bruk för alla. Det är en guidad
”upplevelsebaserad” permanent utställning, där vi försöker inspirera
och förmedla kunskap om miljön vi lever i. Områden vi berör är
miljömärken, hemmet, sopsortering, olika gifter, växter, textilier,
transporter, klimatet, energi, naturen och djur. Det är viktigt att
varje enskild människa i samhället känner att de är delaktiga i vad
som händer och sker med vår miljö, och att de känner att de kan
påverka genom sin livsstil. Det är också viktigt att förstå att de
val jag som individ gör inte bara påverkar mig och min omgivning,
utan att det också påverkar globalt.
Vi vill också att man ska kunna komma tillbaka och känna att precis
som i samhället i övrigt, förändras också utställningen, och att vi
håller oss uppdaterade med information.
Här hålls också mer temainriktade utbildningar/guidningar efter
önskemål.

Hit är alla välkomna, landsting, kommuner, politiker, förskolor,
skolor, föreningar och företag. År 2005 hade vi ungefär ca 2000
besökare.  Vi har även samarbete med Ekocentrum i Göteborg, Navet i
Borås och Ekopark i Strömstad.
Vi känner att de mål och värderingar ni har satt upp för Balansakten,
stämmer överens med det vi jobbar för. Därför skulle det vara
intressant att få vara med i detta samarbete för hållbar utveckling
inom de nordiska länderna.

Hjemmeside:
www.brukforalla.se


6. april 2006

Institution: Göteborgs folkhögskola (SE)

Kontaktperson: Jan Wadebro - jan.wadebro@gbg.fhsk.se

Kort præsentation: Kommer snart

Hjemmeside: www.gbg.fhsk.se


27. marts 2006

Institution: NAVET, Sjuhäradsbygdens science center (SE)

Kontaktperson: Lotta Joahnsson - lotta.johansson@navet.com

Kort præsentation: Vårt science center möter ca 40 000 människor, 2´8 000 elever/studenter och resten allmänhet, per år Vi jobbar med många teman och sedan hösten 2005 är utbildningar inom Hållbar utveckling stort.

Læs nærmere i  årsberättelse 2005

Hjemmeside: www.navet.com


22. marts 2006

Skole: Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö (SE)

Kontaktperson: Robert Norman - robert.norman@folkbildning.net

Kort præsentation: Vi är en svensk folkhögskola med 260 kursdeltagare läsåret 2005/06.Vi har kurser i skrivande, foto, dokumentärfilm, ekologi och global solidaritet, friskvård samt nordisk historia och kultur.
Vi har läst igenom Balansaktens mål och känner att vi arbetar efter dem redan.
Vi har en framtagen miljöpolicy och har ett KRAV-märkt kök på skolan.

Rektor: Ingegerd Lusensky - ingegerd.lusensky@folkbildning.net

Hjemmeside: www.biskops-arn.se